Odbori Komunaliade 2022 2022-04-11T10:20:13+00:00

Odbori Komunaliade 2022

Organizacijski odbor:

mag. Marko Zidanšek, predsednik odbora

mag. Aleksander Mirt, član odbora

mag. Marko Cvikl, član odbora

Jože Krulec, član odbora

Ivan Pfeifer, član odbora

Sebastijan Zupanc, član odbora

Majda Marolt, članica odbora

Elvira Kalkan, članica odbora

Častni organizacijski odbor:

Bojan Šrot, župan Mestne občine Celje

Branko Petre, župan Občine Vojnik

Miran Jurkošek, župan Občine Štore

Martin Brecl, župan Občine Dobrna

Častno razsodišče:

Janez Karo, Simbio d.o.o., predsednik

Majda Marolt, SKVNS, članica

mag. Iztok Rozman, GZS-ZKG, član