Kontakt 2022-04-08T14:17:31+00:00

Kontakt

ZPO Celje d.o.o.

Dečkova cesta 1, 3000 Celje

Telefon: 03 / 42 82 650

E-pošta: info@komunaliada2022.si